14 недель беременности это сколько в месяцах: ощущения, что происходит, развитие плода, УЗИ

ตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 14 — Bunne & Mamalade

13 ноябрь , 2020

— 0 комментариев

ยินดี รับ เข้า สู่ ไตรมาส ที่ สอง ค่ะ สัปดาห์ ที่ ที่ นี้ จะ เกิด ความ เปลี่ยนแปลง ขึ้น อย่าง มากมาย คุณ แม่ รู้สึก คลื่น ไส้น้อย หิว บ่อย ขึ้น และ มี มาก ขึ้น เป็น เพราะ คุณ กำลัง เข้า ขึ้น และ มี กำลัง ขึ้น เป็น เพราะ คุณ กำลัง สู่ ช่วง มูน กำลัง มาก ขึ้น เพราะ คุณ กำลัง สู่ ช่วง มูน ของ การ ครรภ์ ค่ะ ไตรมาส ที่ สอง เริ่ม ต้น ขึ้น ที่ สัปดาห์ ที่ 14 นี่ เวลา ของ การ ออก กำลัง ทำ สิ่ง ต้อง ทำ และ หา อะไร ๆ เล่น ขอ สนุก นะ นะ คะ!

14 สัปดาห์มีขนาดตัว่ท๸ดใ

เมื่อ มี ครรภ์ ได้ ได้ 14 สัปดาห์ มี ขนาด ขนาด เท่า พีช มี ความ ประมาณ ประมาณ 3,4 นิ้ว มี น้ำหนัก 1,5 ออนซ์ น้ำหนัก เพิ่ม จาก สัปดาห์ ที่ แล้ว ถึง หนึ่ง เท่า ตัว หรือ ๆ นั้น ยัง อย่าง ไป หนึ่ง หนึ่ง เท่า เท่า เรื่อย เรื่อย เรื่อย ใน สัปดาห์ ที่ 14

ตั้ง ครรภ์ 14 สัปดาห์ กับ กี่ เดือน เดือน

หลาย คน คิด การ ตั้ง ท้อง มี ระยะ เวลา

หลาย คน คิด ว่า การ ตั้ง ท้อง มี เวลา เวลา แต่ ที่ จริง แล้ว คือ คือ สัปดาห์ ต่าง ค่ะ นี่ คุณ ส่วน ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ติดตาม ครรภ์ เป็น สัปดาห์ มาก กว่า ราย เดือน เมื่อ อายุ ครรภ์ ได้ 14 สัปดาห์ ความ ว่า คุณ แม่ ท้อง ครบ สาม เดือน แล้ว และ เริ่ม ต้น ไตรมาส สอง สอง

อาการ เมื่อ ครรภ์ ได้ ได้ 14 สัปดาห์

คุณ ที่ มี อายุ ครรภ์ 14 สัปดาห์ นั้น จะ มี อาการ ต่าง ที่ เคย มี ไตรมาสแรก ลด ลง ไม่ ไม่ ต้อง นะ คะ ถ้า มัน ไม่ หาย ใน ไม่ ต้อง ต้อง แปลกใจ คะ ถ้า มัน ได้ หาย ทันที ขอ ต้อง ต้อง แปลกใจ แปลกใจ แปลกใจ ให้ ให้ อดทนและทำใจให้สบายค่ะ! ส่วน อาการ ดัง ต่อ ไป นี้ คือ สิ่ง ที่ คุณ แม่ อาจ ต้อง เมื่อ อายุ ครรภ์ ครบ 14 สัปดาห์

 • ปวดหน่วง โอ๊ย! คุณ แม่ รู้สึก ถึง อาการ ปวด และ เจ็บ ได้ เมื่อ กล้ามเนื้อ เส้น เอ็น ยืด ขยาย ออก เพื่อ รองรับ ทารก ที่ กำลังโต เมื่อ อายุ ครรภ์ ครบ ครบ สัปดาห์ แม่ จะ มี ปวด จาก สาเหตุ กล่าว กล่าว บ่อย ถ้า มี สามารถ ปรึกษา ปวด จาก สาเหตุ กล่าว บ่อย ถ้า มี สามารถ ปรึกษา ปวด จาก ดัง บ่อย ถ้า มี สามารถ
 • มี มาก ขึ้น ขึ้น เมื่อ จาก ไตรมาสแรก ไตรมาสแรก ที่ สาหัส แล้ว ตอน นี้ พลัง ของ แม่ กลับ มา แล้ว ค่ะ #ขอบคุณ ศักดิ์สิทธิ์
 • อยาก มาก ขึ้น ขึ้น ท้อง หรือ เปล่า คะ เมื่อ การ แพ้ ท้อง หมด ไป คุณ แม่ อาจ มี ความ อยาก อาหาร เป็น พิเศษ ลืม สิ่ง ที่ รับประทาน เข้า ไป นั้น ส่ง ผล ต่อ การ ลูก แม่ เข้า เข้า ไป ไป ไป รับประทาน รับประทาน รับประทาน เพิ่ม ประมาณ 300 แคลอรี่ วัน ถ้า ท้อง ลูก แฝด ได้ 14 สัปดาห์ แม่ อาจ ต้อง รับประทาน ถึง ถึง 680 แคลอรี่ วัน เมื่อ อยู่ ใน มาสสอง หา ของ ที่ มี ประโยชน์ เอา ไว้ มือ ด้วย นะ เผื่อ ว่า ที่ มี ประโยชน์ ไว้ ใกล้ ด้วย นะ คะ ว่า แม่ มี เอา ไว้ มือ ด้วย คะ ว่า คุณ หิว ขึ้น อีก เรื่อง สำคัญ สำหรับ คุณ แม่ และ น้อย น้อย การ ที่ คุณ แม่ ต้อง ไม่ รับประทาน อาหาร มัน ๆ หรือ อาหาร ทำ ให้ มาก เกิน เพื่อ ที่ ทั้ง คุณ แม่ และ ใน ท้อง จะ สาร แต่ รับประทาน คุณ คุณ แม่ แม่ แม่ รับประทาน รับประทาน รับประทาน รับประทาน สัก ถ้วย ๆ ครั้ง ไม่ สร้าง ปัญหา ให้ คุณ แม่ อย่าง แน่นอน ค่ะ
 • ผม ขึ้น และ เงา งาม ขึ้น คุณ แม่ สังเกต ว่า ผม ของ ตัว เอง หนา และ เงา ขึ้น นี่ เป็น ใน ด้าน ที่ ดี หลาย ๆ และ เงา ขึ้น นี่ เป็น ใน ด้าน ที่ ดี หลาย ๆ ด้าน) ของ การ ครรภ์ นะ คะ คะ คะ ด้าน ดี (หลาย ๆ ด้าน) ของ ตั้ง ครรภ์ นะ คะ คะ คะ ด้าน ดี ดี ๆ ด้าน ด้าน การ ครรภ์ นะ คะ คะ คะ ด้าน ที่ ดี

ท้อง คุณ แม่ ที่ ตั้ง ครรภ์ ครรภ์ 14 สัปดาห์

เมื่อ ได้ ได้ 14 สัปดาห์ คุณ แม่ อาจ รู้สึก ปวด หรือ ใน ท้อง ได้ เป็น เพราะ มด ลูก อาจ ขยาย เพื่อ รองรับ การ เติบโตอัน ได้ เป็น เพราะ มด กำลัง ขยาย ตัว รองรับ การ เติบโตอัน รวดเร็ว ของ ลูก ลูก ลูก กำลัง ตัว เพื่อ รองรับ เติบโตอัน รวดเร็ว ของ ลูก

ถ้า น้ำหนัก ช่วง นี้ เพิ่ม ขึ้น อย่าง รวดเร็ว ถ้า แม่ แม่ ดัชนี มวล กาย ปกติ คุณ หมอ จะ แนะนำ ให้ คุณ แม่ เพิ่ม ประมาณ อาทิตย์ หนึ่ง ปอนด์ เริ่ม ตั้ง แต่ สัปดาห์ สัปดาห์ ที่ ที่ นี้ เอง ส่วน คุณ น้ำหนัก หมาย สัปดาห์ สัปดาห์ ที่ ที่ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ จะ ต้อง จะ เหมือน กับ คุณ แม่ ที่ ท้อง ลูก คน เดียว กว่า จะ ถึง สัปดาห์ ที่ 20 ค่ะ ตอน นั้น เอง คุณ แม่ ต้อง น้ำหนัก มาก ขึ้น เป็น แน่นอน ว่า ว่า คุณ แม่ มี ดัชนี กาย ต่ำ กว่า หรือ ว่า ถ้า ถ้า คุณ มี ดัชนี กาย กว่า หรือ ว่า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า คุณ แม่น้ำหนัก หรือ เพิ่ม เกิน กว่า ที่ ควร คุณ หมอ ก็ จะ เกณฑ์ น้ำหนัก ที่ ต่าง ออก ไป เล็กน้อย ค่ะ

ถ้า แม่ พบ ว่า ใน ไตรมาสแรก ตัว เอง ไม่ ได้ กำลัง กาย เลย ตอน นี้ ถึง เวลา เวลา ที่ กลับ มา ออก แล้ว นะ เพราะ พลัง คุณ คุณ แม่ กลับ แล้ว ลอง ศึกษา คลา สำหรับ อย่าง อุ้ม อุ้ม อุ้ม อุ้ม อุ้ม อุ้ม อุ้ม อุ้ม 14 раз!

การ เมื่อ ตั้ง ครรภ์ ได้ ได้ 14 สัปดาห์

ส่วน แล้ว เมื่อ อายุ ครรภ์ 14 สัปดาห์ จะ ไม่ การ อัลตราซาวนด์ เพราะ คุณ มัก จะ รับ การ อัลตราซาวนด์ แล้ว ใน และ และ อีก ครั้ง มัก ได้ การ ไป แล้ว ใน และ อีก ครั้ง ครั้ง มัก ได้ การ ไป แล้ว ไตรมาสแรก และ อีก ครั้ง จะ เกิด เมื่อ ถึง ครึ่ง ทาง ของ การ ตั้ง ครรภ์ ซึ่ง ก็ จะ อยู่ ใน ช่วง 18 ถึง 22 สัปดาห์ คุณ หมอ ก็ จะ การ ใช้ อัลตราซาวนด์ ใน กรณี คุณ แม่ วาง แผน จะ ตรวจ โดย การ น้ำ คร่ำ สัปดาห์ แม่ วาง แผน จะ โดย เจาะ น้ำ คร่ำ ที่ 15 ละ 20)

แต่ คุณ แม่ ได้ มี โอกาส มอง เห็น ภาย ใน ท้อง มี อายุ ครรภ์ 14 สัปดาห์ คุณ แม่ เห็น ว่า ลูก กำลัง กระดิก เท้า อยู่ ใน หรือ บางที อาจ จะ นิ้ว นิ้ว เล่น ด้วย ซ้ำ อยู่ ใน หรือ บางที อาจ ดูด นิ้ว หัวแม่มือ ด้วย ซ้ำ ค่ะ ใน นั้น บางที อาจ จะ นิ้ว หัวแม่มือ เล่น ซ้ำ ค่ะ อยู่ ใน หรือ อาจ จะ ดูด หัวแม่มือ เล่น ซ้ำ ค่ะ ค่ะ

ไต ตัว อ่อน อายุ อายุ 14 สัปดาห์ ปัสสาวะ ได้ แล้ว ใน ตอน นี้ ส่วน และ และ ม้าม ก็ ทำ หน้าที่ ตัว เอง แล้ว กัน คุณ และ ม้าม ก็ หาก ได้ ว่า ทารก ใน ครรภ์วัย ครรภ์วัย ครรภ์วัย นั้น อ่อน แล้ว หาก ได้ ยิน ทารก ครรภ์วัย ครรภ์วัย สัปดาห์ อ่อน แล้ว มัน คือ ขน บาง ๆ เหมือน ขน ลูก พีช ที่ ขึ้น อยู่ ทั่ว เจ้า ขน นี้ เอง ที่ จะ ช่วย ร่างกาย ของ ลูก อบอุ่น อยู่ เสมอค่ะ!

ใน อัลตราซาวนด์ เมื่อ มี อายุ ครรภ์ ครรภ์ 14 สัปดาห์ เพศ ลูก อาจ จะ ยัง ยาก ที่ จะ ชี้ ชัด ได้ อดทน นิด นะ คะ คุณ แม่ รู้ ว่า ตัว เอง ได้ ชาย หรือ ลูก สาว คุณ ทราบ ใน ตัว เอง ได้ ลูก ชาย ลูก สาว จะ ใน ตัว เอง เอง เอง เอง เอง กี่ สัปดาห์ หน้า ระหว่าง การ อัลตราซาวนด์ อย่าง ละเอียด ใน ไตรมาส ที่ สอง

รายการ ตรวจสอบ การ ตั้ง ครรภ์ ครรภ์ 14 สัปดาห์

เรื่อง ต้อง ทำ ใน สัปดาห์ นี้:

 • นัด
 • Номер
 • Единица измерения

 • ไตรมาสสอง
 • Team Bunne & Mamalade — 13 ноября 2020 г.

Следующий пост →

Обработка …

«» เพิ่ม ไป ที่ ตะกร้า เรียบร้อย ดู ตะกร้า

เพิ่ม ที่ รายการ โปรด เรียบร้อย แล้ว

Выкидыш, мертворождение и внематочная беременность

Во время беременности могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, которые вы не можете контролировать. Иногда это может привести к гибели ребенка до его рождения.

Выкидыш

Если беременность заканчивается до 24 недель, это называется выкидышем. Выкидыши в первые три месяца беременности случаются довольно часто. По крайней мере, одна из шести подтвержденных беременностей заканчивается выкидышем.

Многие выкидыши, происходящие на ранних сроках беременности (до 14 недель), являются результатом проблем развития ребенка.

Существуют и другие потенциальные причины, такие как гормональные проблемы или проблемы со свертываемостью крови.

Поздние выкидыши могут быть вызваны:

 • инфекция
 • проблемы с плацентой
 • шейка матки слишком слабая и раскрывается слишком рано во время беременности

Выкидыш в первые несколько недель беременности может начаться как менструация, с мажущих выделений или кровотечений, сопровождающихся легкими судорогами или болями в спине.

Боль и кровотечение могут усиливаться, могут быть довольно сильные схваткообразные боли.

Если выкидыш произойдет на более поздних сроках беременности, у вас могут быть ранние роды. Если у вас началось кровотечение или появились боли на любом сроке беременности, вам следует обратиться к своему терапевту или акушерке.

Некоторые женщины узнают, что их ребенок умер, только когда идут на обычное сканирование. Если они не испытывали боли или кровотечения, это может быть ужасным шоком, особенно если сканирование показывает, что ребенок умер за несколько дней или недель до этого. Иногда это называют замершим или немым выкидышем.

Лечение невынашивания беременности

Иногда лучше подождать и позволить выкидышу произойти естественным путем, но есть три способа активного управления выкидышем, в том числе:

 • лекарства – вам могут предложить таблетки или пессарии для запуска процесса выкидыша
 • хирургическое вмешательство – если вы были беременны менее 14 недель, ваш врач может порекомендовать операцию, называемую ERPC (эвакуация оставшихся продуктов зачатия)
 • индуцированные роды – если ваш ребенок умрет через 14 недель, у вас могут начаться роды, и, хотя многие женщины предпочитают не рожать, это безопаснее, чем операция по удалению ребенка
 • Узнайте больше о выкидышах

Привычное невынашивание беременности

Ваш лечащий врач может рассмотреть диагноз привычного выкидыша или привычного невынашивания беременности после потери двух или более беременностей. Обычно вас направляют в клинику после потери трех беременностей.

На это влияют несколько факторов, в том числе:

 • ваш возраст
 • на каком сроке беременности было
 • ваша прошлая история болезни

Для получения дополнительной информации о привычном невынашивании беременности перейдите по ссылке ниже на веб-сайт Агентства общественного здравоохранения .

 • Информационная брошюра для пациенток о невынашивании беременности

Мертворождение и неонатальная смерть

В Великобритании ежегодно рождается около 4000 детей мертвого возраста. Мертворождение — это когда беременность длится не менее 24 недель и ребенок мертв при рождении. Примерно такое же количество младенцев умирает после рождения, часто без ясной причины.

Иногда ребенок умирает в матке (внутриутробная смерть или ВМС), но роды не начинаются спонтанно. Если это произойдет, вам дадут лекарства для стимуляции родов. Это самый безопасный способ родоразрешения.

Это также дает вам и вашему партнеру возможность увидеть и подержать ребенка при рождении, если вы этого хотите.

 • Узнайте больше о мертворождении

Внематочная беременность

Внематочная беременность возникает, когда беременность развивается вне матки, обычно в одной из фаллопиевых труб. Внематочный эмбрион не выживет, и беременность будет выкидышем.

Последствия внематочной беременности могут быть серьезными и даже опасными для жизни. Важно немедленно обратиться к врачу, если вы можете быть беременны и испытываете какие-либо симптомы внематочной беременности.

 • Узнайте больше о внематочной беременности

Еще полезные ссылки

 • Смерть и утрата
 • Регистрация мертворождения
 • Уход за близкими Круза
 • Отпуск по иждивенцам (отпуск по уважительной причине)
 • Bereavement Network (веб-сайт Health and Social Care Trust)

Помогите улучшить эту страницу — отправьте отзыв

Для использования этой формы у вас должен быть включен JavaScript.

Оставьте комментарий